PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE EMISE DE ALTE STATE

24 01 2010

(art.6 din Ordinul MAI nr.1480/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
• cerere de preschimbare a permisului din care să rezulte explicit, pentru ce categorii /subcategorii corespondente celor româneşti, se solicita preschimbarea;
• permisul de conducere străin, original şi copie, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia (nu se solicită traducerea legalizată în limba română în cazul permiselor de conducere emise de autorităţile Republicii Moldova – care sunt editate în limba română);
• documentul de identitate al solicitantului, original şi copie, respectiv:
o paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz permisul de şedere permanentă, în România, în cazul cetăţenilor străini;
o paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români.
• fişa deţinătorului de permis, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3×4 cm sau 4×5 cm, de dată recentă semnată de solicitant cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat;
• fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate încheiată cu concluzia “apt conducător auto”, cu precizarea categoriei / categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în pemisul de conducere preschimbat. Fişa are valabilitate un an de zile de la data eliberării;
• certificat de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere. Din cuprinsul acestui document nu trebuie să rezulte menţiuni referitoare la condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile nominalizate în art. 24 alin.2 din OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2006 şi OUG nr.63/2006, respectiv: infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice; omor; lovire ori vătămare cauzatoare de moarte: vătămare corporală gravă; furtul unui autovehicul cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.1, respectiv: au trecut 6 luni de la data expirării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă; a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendării executărIi pedepsei sub supraveghere; a intervenit amnistia; interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată;
• declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.
• contravaloarea permisului de conducere – 68 lei (CEC, BCR)
IMPORTANT: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan , pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România
Pentru preschimbarea permiselor de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor economice culturale şi ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acesta, indiferent de statul emitent prezentând pe lângă documentele enumerate mai sus (cu excepţia cazierului judiciar şi a declaraţiei notariale) şi documentul de identitate în original şi copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
Incepând cu data de 23.01.2008 va anunţăm că permisele de conducere străine se vor preschimba prin preluarea imaginii la ghişeu odată cu depunerea documentelor necesare.
Persoanele care doresc să-şi preschimbe permisele de conducere străine, şi nu se pot prezenta personal la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (pe motivul că nu se afla în ţară), pot depune documentele prin mandatar cu procură specială. In acest caz declaraţia notarială şi procura trebuie întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.
Citește în continuare »

Preschimbarea permiselor de conducere – in cazul expirarii, pierderii, furtului sau modificarii datelor privind detinatorul

24 01 2010

(art. 44 din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
• actul de identitate (original şi copie );
• fişa deţinătorului permisului de conducere, care poate fi completată de mînă.
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC sau BCR);
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de casătorie, hotărâre de divorţ, etc.)
• fişa medicală-tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;

Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, care functiona in str. Logofat Udriste, isi va desfasura activitatea in sediul nou deschis in sos. Pipera nr. 49.

Sursa: drpciv.ro

Omniasig – CASCO sau RCA, mizezi cu viata ta

29 10 2009

by dandragomir.biz

Pe scurt: mi-a lovit un nene cu un camion masina in parcare, constatarea a fost facuta prost, service-ul recomandat de Omniasig a refuzat sa repare masina, Omniasig a refuzat reconstatarea, iar pe CASCO desi am primit toate aprobarile, s-a gasit cineva sa refuze plata ca “acest risc nu este acoperit”. Intre timp, eu mergand cu masina cu directia defecta puteam oricand sa ma dau peste cap sau sa fiu implicat intr-un accident mortal – caz penal pentru seful de service si inspectorul Omniasig care l-a recomandat. Cui ii pasa? Nu celor de la Omniasig. Acest articol e doar inceputul.

Pentru toata povestea – pentru cine are rabdare, faceti click aici

Ce acte sunt necesare la schimbarea talonului, in cazul schimbarii denumirii unei firme

23 02 2009

Eliberarea certificatului de inmatriculare in urma modificarii unor date ale proprietarului ori vehiculului :

Documente necesare:
– Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
– Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar si stampilata in cazul pers. juridice. Pentru modificarile care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale.
– Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
– Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare, respectiv:
– Actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu)
– Succesiune notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului
– Adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind -modificarea denumirii/sediului sau formei de organizare
– Cartea de identitate a vehiculului avand inscrise de catre R.A.R. modificarile privind vehiculul
– Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
– Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)

In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.

Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;

– Copia actului de identitate al delegatului;

– Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

Noul permis de conducere

27 11 2008

Permis de conducereNoile permise, realizate in conformitate cu directivele europene, au ca elemente de noutate suportul pe care sunt tiparit, modalitatea de inscriere a datelor si prezenta mai multor elemente de securitate.
Noul permis de conducere este realizat pe suport de policarbonat, datele sunt inscrise prin gravare laser, fiind preluate si cateva „coduri de securitate”, astfel ca este greu de falsificat.

Permisele de conducere vechi vor fi inlocuite treptat, pe masura ce acestea vor expira. Din momentul emiterii documentelor noi nu vor mai fi tiparite modele vechi.

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mi-a eliberat carnetul in 4 ore.
Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 213 alți urmăritori