Etapele înmatriculării vehiculelor pentru completarea dosarului în cazul înmatriculării/transcrierii vehiculelor

18 01 2010

1.Regia Autonomă „Registrul Auto Român – în vederea omologării/autentificării vehiculului/ITP – după caz;
2.Autoritatea Naţională a Vămilor – în cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.
3.Obţinerea tipizatelor şi completarea acestora (cerere, fişă de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare)– în funcţie de operaţia solicitată;
4.Organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fişa de înmatriculare sau pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, care atestă luarea in evidenţă a vehicului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport;
5.Achitarea taxelor:
• Autoritatea fiscală competentă – Trezorerie – taxa pe poluare pentru autovehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania;
• CEC/primarie/BCR – taxa de înmatriculare, taxa certificat de înmatriculare, taxa autorizare provizorie, taxa autorizaţie de circulaţie provizorie;
6.Societate de Asigurări – în vederea încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie;
7.fotocopierea documentelor originale – unde este cazul;
8.Depunerea dosarului la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din oraşele reşedinţă de judeţ /mun. Bucureşti.
Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 213 alți urmăritori